Zama - cataracta

dr n. med. Ryszard Klepacki
Specjalista 2 st. Okulistyki


Zama jest to choroba soczewki polegajca na jej zmtnieniu. Najczciej wystpuje w wieku starszym. Bywaj rwnie zamy wrodzone, zamy wieku modzieczego jak te zamy pourazowe rozpoczynajce si w kadym wieku.
Od wielu ju lat po operacji usunicia zamy dla zachowania dobrego widzenia wszczepia si sztuczne soczewki wewntrzgakowe w miejsce starej zmtniaej soczewki. Po usuniciu zmtniaej soczewki w oku powstaje nadwzroczno narzdu 10-15 dioptrii. W oczach krtkowzrocznych nadwzroczno ta waha si od 0-10 dioptrii. W celu uniknicia tej wady refrakcji wszczepia si sztuczne soczewki o rnej mocy (od -3,0 do +32 dioptrie). Przed operacj usunicia zamy naley wykona kalkulacj odpowiedniej soczewki dla danego pacjenta aby uzyska przedoperacyjn refrakcj najwygodniejsz dla niego.
W przypadku obecnoci astygmatyzmu w oku poddanym operacji zamy mona stosowa soczewk toryczn, ktr t wad refrakcji dodatkowo mona wyrwna. W tym przypadku bardzo wany jest dobr soczewki i precyzyjny jej sposb wszczepienia. Po operacji usunicia soczewki nastpuje zanik zdolnoci akomodacyjnej oka to jest rwnoczesnej moliwoci widzenia do dali i do bliy. Ten problem mona usun stosujc soczewki wewntrzgakowe typu restor w ktrej cz optyki widzi do dali a cz do bliy. Rwnie w tym przypadku bardzo wan rzecz jest bardzo dokadna kalkulacja soczewki. W naszym gabinecie przy operacji usunicia zamy stosujemy soczewki akrylowe wodofobne amerykaskiej firmy ALCON, ktra zabezpiecza ca gam soczewek w mocy i rodzaju (AcrySofAspferic, AcrySofToric, AcrySofRestor) Wsppraca nasza od wielu lat z firm AlCON owocuje rwnie tym i do operacji zamy metod fakoemulsyfikacji stosujemy aparat firmy ALCON "Infiniti". Fakoemulsyfikacja zamy jest metod operacyjn zapocztkowan w latach 70-tych XX wieku przez Kelmanna w USA. Polega ona na usuniciu mas soczewkowych po uprzednim otwarciu przedniej torebki soczewki z 2 maych ci w rbku rogwki przy uyciu kocwek poczonych z aparatem (jak gdyby operacja laparoskopowa oka) .Systemy irygacyjno- aspiracyjny i ultradwikowo-rotacyjny s odpowiedzialne za poprawne przeprowadzenie operacji. Moim zdaniem od wielu lat firma ALCON jest wiodc w produkcji soczewek wewntrzgakowych jak i aparatw od operacji fakoemulsyfikacji dlatego gabinet nasz w tej dziedzinie okulistyki opiera si na osigniciach tej amerykaskiej firmy. Szkolenia, ktre odbywaj si w Polsce i USA i Sympozja organizowane przez firm ALCON znacznie podnosz nasze kwalifikacje w zakresie chirurgii zamy, ktra jest wiodc gazi w okulistyce. Stosowane przez nas soczewki s zaopatrzone w filtr koloru tego pochaniajce promieniowanie niebieskie szkodliwe dla siatkwki oka a szczeglnie jej czci centralnej. Kolor ty sztucznej soczewki przypomina kolor naturalnej soczewki w wieku podeszym.
W oczach po operacji metod fakoemulsyfikacji z pozostawieniem tylnej torebki w niewielkim procencie zdarza si zama wtrna. Jest to zmtnienie tylnej torebki, ktr przy pomocy lasera YAG Nd usuwa si metod nieinwazyjn (nie wchodzc narzdziem do oka).
Obecnie pacjenci po operacji zamy i wszczepieniu sztucznej soczewki wewntrzgakowej maj bardzo dobry komfort widzenia. Wracaj do zawodu i nadal prowadz ycie na podobnym poziomie co wczeniej o ile inne choroby oka jak jaskra, zwyrodnienia starcze plamki tej nie wspistniej ze sob.Fot. Biała Pracownia
Fotografia Ślubna Kraków

© Okulistyka Klepacki
ul. Górska 66
43-318 Bielsko-Biała
tel.: (033) 812 37 47